1

1.084

2:33

Lossless

2

Peaceful Hike (Qingce Daytime)

Shanghai Symphony Orchestra

5

2:11

Lossless

3

Mưa (雨)

Thẩm Dĩ Thành

24

3:36

Lossless

4

Moon in One's Cup

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:57

Lossless

5

Relaxation in Liyue

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:07

Lossless

6

Liyue

Shanghai Symphony Orchestra

2

4:36

Lossless

7

Maiden's Longing

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:18

Lossless

8

Clear Sky Over Liyue

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:22

Lossless

9

Cozy Leisure Time (Wangshu Daytime)

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:29

Lossless

10

Flickering Petals

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:24

Lossless

12

109

4:20

Lossless

13

80

4:12

Lossless

14

Mang Chủng (芒种)

Âm Khuyết Thi Thính;Triệu Phương Tịnh

1.910

3:36

Lossless

15

357

3:27

Lossless

16

7

4:18

Lossless

18

Tiểu Hàn (小寒)

Âm Khuyết Thi Thính; Triệu Phương Tịnh

110

4:32

Lossless

19

Kinh Lôi (惊雷)

Pikachu Đa Đa

33

3:39

Lossless

20

Angel's Share

Yu-Peng Chen; HOYO-MiX

2

1:53

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Hô Hấp Quá Độ (过度呼吸)

Bất Tài; Tam Nhân Xướng Phiến

0

4:32

Lossless

2

Thú Bông (玩偶)

Phó Vạn Đào

1

4:02

Lossless

3

Từ Từ Đợi (慢慢等)

Chi Ma Mochi

0

4:44

Lossless

4

Muốn Khống Chế (欲控)

Tất Văn Quân

1

4:23

Lossless

5

Starry Night

Lee Eun Sang

2

3:51

Lossless

6

Moonlight

Trương Viễn

1

4:06

Lossless

7

Từ Đêm Đến Ngày (从黑夜到白昼)

Dương Hạo Minh

1

3:19

Lossless

8

Đao Kiếm Như Mộng (刀剑如梦)

coco Giá Cá Lý Văn

2

3:37

Lossless

9

Khán Hí Trung Nhân (看戏中人)

Lữ Tạc Tạc

1

3:25

Lossless

10

Radio

Henry

0

3:09

Lossless

11

Tiểu Thư Nhà Ai (谁家小姐)

Từ Mộng Viên; Phong Trà Quýnh Khuẩn

0

4:03

Lossless

12

Ý Trời Như Vậy (天意如斯)

Kim Thời Cổ Mộng ; Luân Tang

0

3:37

Lossless

13

Tự Chính Khang Viên (字正腔圆)

Luân Tang; Trương Hiểu Hàm

3

3:44

Lossless

14

I Just Wanna Sleep (起床是一件很难的事)

Từ Quân Sóc

0

4:10

Lossless

15

Way Up

Vương Thần Nghệ

0

3:37

Lossless

16

OHNANA (晴朗密码)

Thiếu Niên Thiên Không

1

3:27

Lossless

17

Nếu Phải Đau Lòng (如果要心酸)

Vương Cự Tinh

0

4:22

Lossless

18

1102 - Bài Hát Của Tỉ Nhĩ (1022-比尔的歌)

Bomb Tỉ Nhĩ

6

3:15

Lossless

19

Tửu Gia (酒家)

Phân Phân

0

2:37

Lossless

20

Người Tình Song Song (平行恋人)

Lương Vũ

1

3:36

Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...
Mưa (雨)

Thẩm Dĩ Thành

24

3:36

Lossless

Liyue

Shanghai Symphony Orchestra

2

4:36

Lossless

5

3:41

Lossless

599

3:39

Lossless

80

4:12

Lossless

Nhạc Phim Tây Du Ký

Various Artists

37.644

2:47

128kbps

355

3:30

320kbps

1.911

3:29

Lossless

Kinh Lôi (惊雷)

Pikachu Đa Đa

33

3:39

Lossless

Clear Sky Over Liyue

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:22

Lossless

1.084

2:33

Lossless

Say Đắm Cả Thanh Xuân (沉醉的青丝)

Anh Họ Khúc Giáp Của Em

11

3:49

Lossless

2.628

3:52

Lossless

2.090

4:44

320kbps

29

5:02

320kbps

Relaxation in Liyue

Shanghai Symphony Orchestra

2

1:07

Lossless

109

4:20

Lossless

Thú Bông (玩偶)

Phó Vạn Đào

1

4:02

Lossless

Lanterns

Xomu

7.854

3:51

320kbps

Ái Thương

Đổng Trinh

479

5:00

256kbps

318

4:25

Lossless

23

5:01

Lossless

Yên Lòng (心安理得)

Vương Thiên Qua

434

4:50

Lossless